A 08 er godkendt af lærerne i Ballerup

Tjenestemandspension_130812
Aftalen er nu klar til underskrift

På den ekstraordinære generalforsamling var der fuld opbakning til at indgå en ny arbejdstidsaftale for de ni distriktsskoler i Ballerup, gældende fra 1. august i år.

Formand Niels Kjeldsen:
'Det, der lignede et umuligt projekt, er lykkedes. Der er nu en aftale om lærernes og skolens kerneopgave: undervisningen. Der er igen respekt om den professionelle lærers arbejde og muligheder for god undervisning.
Nu skal vi i gang med at forberede et nyt skoleår på helt andre og langt bedre præmisser end i år.'

I dette skoleår arbejder lærerne i Ballerup under den såkaldte A 05- aftale med mødeplaner, der nøje fastlægger hvornår og hvorlænge den enkelte lærer skal arbejde med hver enkelt opgave.

Ballerup Kommune har allerede godkendt aftalen, som underskrives fredag den 24. februar.

Emner

Målgruppe