Kontingent

 

Pr. 1. januar 2023

 

Fraktion

Medlemmer

DLF

BLF

I alt

1

Lærere

223 kr./mdr.

335 kr./mdr.

558 kr./mdr.

2

Børnehaveklasseledere

223 kr./mdr.

335 kr./mdr.

558 kr./mdr.

 

 

 

 

 

4

Pensionister

75 kr./mdr.

25 kr./mdr.

100 kr./mdr.

 

 

 

 

 

6

Særlige medlemmer

98 kr./mdr.

65 kr./mdr.

163 kr./mdr.


Fraktion 5 (lærerstuderende) har deres egen landskreds. Kontingent til DLF fastsættes af DLF´s kongres, mens det er Ballerup Lærerforenings Generalforsamling, der fastsætter kontingentet i BLF. Medlemskabet er for nyuddannede gratis de første tre måneder.


Der er mulighed for at søge kontingentnedsættelse ved ledighed / orlov / barsel. Ansøgningsskema kan rekvireres på kredskontoret, og det er DLF der i givet fald bevilger en eventuel nedsættelse.

Har du spørgsmål i forhold til kontingentet, bedes du rette henvendelse til kassereren: vila@dlf.org