Privatlivs- og cookiepolitik

Privatlivs- og cookiepolitik

På kreds21.dk vælger du aktivt, om du vil acceptere eller afvise brugen af cookies. Læs mere om, hvad vi bruger cookies til.

 

Indledning (1.0)

Ved at benytte hjemmesiden www.kreds21.dk og tilknyttede tjenester samtykker du til, at Ballerup Lærerforening (BLF) behandler dine personoplysninger i henhold til denne privatlivs- og cookiepolitik (herefter ”Politik”).

Denne Politik gælder for alle BLF’s besøgende på hjemmesiden www.kreds21.dk. BLF kan til enhver tid ændre denne Politik, hvilket vil fremgå af www.kreds21.dk.

 

Dataansvarliges kontaktoplysninger (2.0)

2.1 Dataansvarlig i forhold til dine personoplysninger, er:

Ballerup Lærerforening
CVR-nr.: 51 86 92 14
Bydammen 9
2750 Ballerup
Telefonnummer: 44 65 50 51
E-mail: 021@dlf.org

(herefter “BLF”, ”vi”, ”os” eller ”vores”)

 

Behandling af personoplysninger (3.0)

3.1 Formålsbetragtninger

Vi indsamler og behandler personoplysninger som et naturligt led i driften af www.kreds21.dk og har derfor vedtaget denne Politik. Den fortæller dig, hvordan vi behandler de personoplysninger, vi indsamler og bruger, når du anvender vores tjenester.

Når vi beder dig om at stille dine personoplysninger til rådighed for os, oplyser vi dig om, hvilke personoplysninger vi behandler om dig og til hvilket formål. Du modtager oplysning herom på tidspunktet for indsamling af dine personoplysninger gennem denne Politik.

 

3.2 Brug af hjemmeside uden tilmelding til tjenester

Det er muligt for dig at anvende hjemmesiden uden, at vi indsamler oplysninger om dig, som beskrevet i de følgende afsnit. Du skal dog være opmærksom på, at hjemmesiden anvender cookies, hvorfor en deaktivering heraf kan nedsættes vores hjemmesides funktionalitet. Du kan læse mere om cookies nedenfor i afsnit 5 (link til afsnit 5).

 

3.3 Når du tilmelder dig tjenester på hjemmesiden eller kontakter os

Vi anvender personoplysninger om dig for at levere vores tjenesteydelser til dig, forbedrer vores service og sikre kvalitet i vores tjenester samt i vores kontakt med dig. 

De personoplysninger, vi anvender, omfatter navnlig:

  • Almindelige personoplysninger i form af navn og kontaktinformationer.
  • Brugeradfærd på Kreds21.dk

BLF indsamler ikke personhenførbare oplysninger fra tredjemand om vores brugere.

3.4 Vi indsamler og opbevarer dine personoplysninger til bestemte formål

Vi indsamler og opbevarer dine personoplysninger i forbindelse med bestemte formål eller andre lovlige forretningsmæssige formål. Behandlingen sker, når vi har brug for:

  • Levering af vores ydelser,
  • Forbedring af vores tjenester,
  • Tilpasning af vores kommunikation og markedsføring til dig og/eller
  • Administration af din relation til os. 

3.5 Videregivelse af personoplysninger til samarbejdspartnere

For at kunne levere vores ydelser til dig, er det nødvendigt at kunne videregive relevante personoplysninger om dig til virksomheder, der hoster vores data og drifter vores servere.

 

3.6 Vi behandler kun relevante personoplysninger

Vi behandler kun personoplysninger om dig, der er relevante og tilstrækkelige i forhold til de formål, der er defineret ovenfor. Formålet er afgørende for, hvilken type personoplysninger om dig, der er relevante for os. Det samme gælder omfanget af de personoplysninger, vi bruger. Vi bruger ikke flere personoplysninger end dem, vi har brug for til det konkrete formål. 

 

3.7 Vi behandler kun nødvendige personoplysninger

Vi indsamler, behandler og opbevarer kun de personoplysninger, der er nødvendige i forhold til at opfylde vores fastsatte formål. Derudover kan det være bestemt ved lovgivning, hvilken type personoplysninger der er nødvendig at indsamle og opbevare for vores forretningsdrift. Typen og omfanget af de personoplysninger, vi behandler, kan også være nødvendige for at opfylde en kontrakt eller en anden retlig forpligtelse.  

 

3.8 Vi kontrollerer og opdaterer dine personoplysninger

Vi kontrollerer, at de personoplysninger, vi behandler om dig, ikke er urigtige eller vildledende. Vi sørger også for at opdatere dine personoplysninger løbende.

Da vores tjenester er afhængig af, at dine personoplysninger er korrekte og opdaterede, beder vi dig oplyse os om relevante ændringer i dine personoplysninger. Du kan benytte kontaktoplysningerne ovenfor under punkt 2.1 til at meddele os dine ændringer. Vi vil også efter behov bede dig opdatere dine oplysninger.

 

3.9 Vi sletter dine personoplysninger, når de ikke længere er nødvendige

Vi sletter dine personoplysninger, når de ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som var grunden til vores indsamling, behandling og opbevaring af dine personoplysninger. 

Vi opbevarer personoplysninger, som vi efter lovgivningen, er forpligtet til at opbevare.

 

3.10 Vi indhenter dit samtykke, inden vi behandler dine personoplysninger

Vi indhenter dit samtykke, inden vi behandler dine personoplysninger til de formål, der er beskrevet ovenfor, med mindre vi har et lovligt grundlag for at indhente dem. Vi oplyser dig om et sådant grundlag og om vores legitime interesse i at behandle dine personoplysninger, fx hvis behandlingen er nødvendig af hensyn til opfyldelse af kontrakten, som du er part i, eller af hensyn til gennemførelse af foranstaltninger, der træffes på din anmodning forud for indgåelse af kontrakten.

Dit samtykke er frivilligt, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at henvende dig til os. Brug kontaktoplysningerne ovenfor under punkt 2.1, hvis du ønsker yderligere oplysninger. Tilbagetrækning af samtykke berører dog ikke lovligheden af den behandling, der er baseret på samtykke inden tilbagetrækningen.

 

3.11 Vi videregiver ikke dine personoplysninger uden dit samtykke

Hvis vi videregiver dine personoplysninger til samarbejdspartnere og aktører, bl.a. til brug for markedsføring, indhenter vi forinden dit samtykke og informerer om, hvad dine personoplysninger vil blive brugt til. Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod denne form for videregivelse, og du kan også frabede dig henvendelser i markedsføringsøjemed i CPR-registeret (den såkaldte Robinsonliste).

Vi indhenter ikke dit samtykke, hvis vi er retligt forpligtet til at videregive dine personoplysninger, fx som led i lovpligtig indberetning til en myndighed.

 

Sikkerhed (4.0)

4.1 Vi beskytter dine personoplysninger

Vi passer på dine personoplysninger for at undgå at de utilsigtet går tabt eller bliver ændret, mod uautoriseret offentliggørelse, og mod at uvedkommende får adgang eller kendskab til dem.

Vi anvender databehandlere i EU, som opbevarer og behandler personoplysninger på vegne af BLF i henhold til denne datapolitik og den gældende lovgivning.

I tilfælde af et sikkerhedsbrud, der resulterer i en høj risiko for dig for fx diskrimination, ID-tyveri eller -svindel, økonomisk tab, tab af omdømme eller anden væsentlig ulempe, vil vi underrette dig om sikkerhedsbruddet så hurtigt som muligt.

 

Brug af cookies (5.0)

5.1 Cookies, formål og relevans

Vi anvender cookies til at indsamle oplysninger om dig, som bruges til at tilpasse og forbedre vores indhold. Hvis du ikke ønsker, at der indsamles oplysninger, bør du slette dine cookies (se vejledning her) og undlade videre brug af websitet. Nedenfor har vi uddybet, hvilke informationer der indsamles, deres formål og hvilke tredjeparter, der har adgang til dem.

 

5.2 Hvad er cookies?

Websitet anvender ”cookies”, der er en tekstfil, som gemmes på din computer, mobil el. tilsvarende med det formål at genkende den, huske indstillinger og udføre statistik. Cookies kan ikke indeholde skadelig kode som f.eks. virus.

Det er muligt at slette eller blokere for cookies. Se vejledning her. Blokerer eller sletter du vores cookies, kan du risikere, at websitet ikke fungerer optimalt, samt at der er indhold, du ikke kan få adgang til.

 

5.3 Hvilke cookies bliver sat?

5.3.1 Førstepartscookies

På sitet www.kreds21.dk anvender vi cookies på vores hjemmeside for at optimere hjemmesiden og dens funktionalitet. Vores cookies hjælper os derfor med at give dig så god en oplevelse som muligt, når du besøger vores hjemmeside.

Vi sætter selv følgende cookies (såkaldt førstepartscookies). Du kan læse nærmere om disse cookies og deres formål i følgende skema:

 

Navn

Udbyder

Lagringstid (fra dit seneste besøg på kreds21.dk)

Formål

JSESSIONID

.nr-data.net

Sessionscookie (når du er på kreds21.dk og indtil den anvendte browser lukkes)

New Relic: JSESSIONID-cookien bruges til at gemme en sessionidentifikator, så New Relic kan overvåge sessionstællinger for kreds21.dk. Cookien bruges til at debugge fejl. 

NID

.google.com

6 måneder

Registrerer et unikt ID, der identificerer brugerens enhed ved tilbagevendende besøg. Google anvender ID'et til at målrette annoncer.

_ga

.kreds21.dk

2 år

Registrerer et unikt ID, der anvendes til at føre statistik over, hvordan den besøgende bruger hjemmesiden.

_gat

. kreds21.dk

Sessionscookie (når du er på Dlf.org og indtil den anvendte browser lukkes)

Anvendes af Google Analytics til at ”drosle” (monitorere) hastigheden på antallet af forespørgsler til serveren

_gid

. kreds21.dk

Sessionscookie (når du er på Kreds21.dk og indtil den anvendte browser lukkes)

Registrerer et unikt ID, der anvendes til at føre statistik over, hvordan den besøgende bruger hjemmesiden.

cookieconsent_status

.www.kreds21.dk

1 måned

Bruges til at gemme brugerens accept af cookies

 

5.3.2 Tredjepartscookies

Vi har tilladt, at tredjeparter sætter cookies fra hjemmesiden (såkaldt tredjepartscookies).

Vi anvender marketing og optimeringscookies for at få en optimal drift af vores hjemmeside. Dette gælder blandt andet Google Analytics, som vi bruger til at analysere, hvordan du anvender vores hjemmeside. De indsamlede oplysninger bliver sendt og gemt på Googles servere.

Du kan læse nærmere om disse cookies og deres formål i følgende skema:

Navn

Udbyder

Lagringstid (fra dit seneste besøg på Kreds21.dk)

Formål

Youtube: Vi bruger YouTube til at integrere YouTube-videoer på vores hjemmeside. Dette medfører, at nogle cookies oprettes af YouTube. Læs Youtubes cookiepolitik her

 

 

 

GPS

.youtube.com

Sessionscookie (når du er på kreds21.dk og indtil den anvendte browser lukkes)

Registrerer et unikt ID på mobile enheder for at muliggøre tracking baseret på geografisk GPS-lokation.

PREF

.youtube.com

8 måneder

Registrerer et unikt ID, der anvendes af Google til at føre statistik over, hvordan den besøgende bruger YouTube videoer på tværs af forskellige hjemmesider.

VISITOR_INFO1_LIVE

.youtube.com

179 dage

Forsøger at estimere brugernes båndbredde på sider med integreret YouTube-video.

YSC

.youtube.com

Sessionscookie (når du er på kreds21.dk og indtil den anvendte browser lukkes)

Registrerer et unikt ID for at føre statistik over hvilke videoer fra YouTube, brugeren har set.

Vimeo: Vi bruger Vimeo-videoer til at integrere på vores hjemmeside. Dette medfører, at nogle cookies oprettes af Vimeo. Læs Vimeos cookiepolitik her.

 

 

 

 vuid

 .vimeo.com

 2 år

Disse cookies bruges af Vimeo til at indsamle analyseoplysninger.

Facebook: Vi integrerer Facebook-videoer, -opslag og dele-knapper på vores hjemmeside. Dette medfører, at nogle cookies oprettes af Facebook. Læs Facebooks cookiepolitik her.

 

 

 

 fr

 .facebook.com

3 måneder

Krypteret Facebook ID og Browser ID. Bruges til reklame.

 reg_fb_gate

 .facebook.com

Sessionscookie (når du er på kreds21.dk og indtil den anvendte browser lukkes)

Gemmer den første side, som brugeren lander på for brugere, der ikke er logget ind på Facebook eller er ikke-Facebook besøgende. Cookien bruges, når den besøgende deler indhold fra kreds21.dk på Facebook

 reg_fb_ref

 .facebook.com

Sessionscookie (når du er på kreds21.dk og indtil den anvendte browser lukkes)

Gemmer den sidste side, som brugeren forlader for brugere, der ikke er logget ind på Facebook eller er ikke-Facebook besøgende. Cookien bruges, når den besøgende deler indhold fra kreds21.dk på Facebook

 sb

 .facebook.com

 2 år

Bruges af Facebook for at forbedre venskabsforslag

 

 

 

 

 

Dine rettigheder (6.0)

6.1 Du har ret til at få adgang til dine personoplysninger

Du har til en enhver tid ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger vi behandler om dig, hvor de stammer fra, og hvad vi anvender dem til. Du kan også få oplyst, hvor længe vi opbevarer dine personoplysninger, og hvem, der modtager personoplysninger om dig, i det omfang vi videregiver personoplysninger i Danmark og i udlandet.

Adgangen kan dog være begrænset af hensyn til andre personers privatlivsbeskyttelse, forretningshemmeligheder og immaterielle rettigheder.

Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at henvende dig til os. Vores kontaktoplysninger finder du øverst, under punkt 2.1. 

 

6.2 Du har ret til at få unøjagtige personoplysninger rettet, slettet eller begrænset

Hvis de personoplysninger, vi behandler om dig, er unøjagtige, har du ret til at få dem rettet. Du skal henvende dig til os og oplyse os om, hvori unøjagtighederne består, og hvordan de kan rettes. 

I nogle tilfælde vil vi have en forpligtelse til at slette dine personoplysninger. Det kan fx gælde, hvis du trækker dit samtykke tilbage. Hvis du mener, at dine personoplysninger ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som vi indhentede dem til, kan du bede om at få dem slettet eller begrænset. Du kan også kontakte os, hvis du mener, at dine personoplysninger bliver behandlet i strid med lovgivningen eller andre retlige forpligtelser.

Når du henvender dig med en anmodning om at få rettet, slettet eller begrænset behandlingen af dine personoplysninger, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.

 

6.3 Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger.

Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod vores videregivelse af dine personoplysninger til markedsføringsformål. Du kan bruge kontaktoplysningerne øverst til at sende en indsigelse. Hvis din indsigelse er berettiget, sørger vi for at ophøre med behandlingen af dine personoplysninger. 

 

6.4 Du kan have ret til dataportabilitet

Du kan have ret til, i visse tilfælde, at modtage personoplysninger – som du har givet til os – om dig selv i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format. Herudover kan du, i visse tilfælde, have ret til at få transmitteret disse oplysninger om dig selv fra os til anden dataansvarlig.

 

6.5 Klage

Hvis du vil klage over vores behandling af dine personoplysninger, herunder at vi ikke har imødekommet din anmodning efter afsnit 6.1-6.3, har du også mulighed for at tage kontakt til Datatilsynet på dt@datatilsynet.dk eller +45 33 19 32 00.  

 

Til top