Høringssvar til ny musikstrategi

Kommunens Kultur- og fritidsudvalg har bedt om vores holdning til en ny musikstrategi. Vi har selvfølgelig afgivet et høringssvar. Hovedproblemet er, at der er alt for få ressourcer til at prioritere musikken og alt for få musiklærere. Vi håber, at et styrket fokus vil være med til at genrejse musikfaget i vores folkeskoler.

Høringssvar til ny musikstrategi

Emner

Målgruppe