Generalforsamlingen 2024

Generalforsamlingen afholdes fredag den 8. marts kl. 15.30 Herunder lægges løbende materiale ind, som danner baggrund for generalforsamlingen. Mest fyldigt er vores kredsblad, som det vil være en rigtig god idé at orientere sig grundigt i. Det kan læses digitalt her og TR vil sørge for at kredsbladet er tilgængeligt i fysisk form for vores aktive medlemmer på skolerne og øvrige arbejdspladser, mens andre medlemmer er velkomne til at kigge forbi kredshuset og hente et eksemplar.